Minőségmegőrzés…

Pontosan hogyan, milyen formában és hol kell feltűntetni?

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU rendeletének értelmezése

 

Hivatalosan (lásd a lent csatolt rendelet) a dátumot ezeknek szavaknak kell megelőznie:

Ha nap szerinti a dátum:

Minőségét megőrzi: …

Egyéb esetekben:

Minőségét megőrzi … végéig

 

A … helyére:

A dátumot „kódolatlan formában”*** nap, hónap és szükség szerint év feltüntetésével, ehhez a sorrendhez ragaszkodva.

Vagyis: 1 december 2015 vagy 01.12.2015 vagy 1.12.15 stb.

Lehetséges a … helyére megadni a lejárati datum helyét a csomagoláson. Ezt elsősorban fix grafikával rendelkező termékeknél figyelhetjük meg, ahol a dátum a csomagolás egy másik pontján helyezkedik el, vagy forgalmazott termékek magyar leírásánál lehet erre példát látni.

Ha olyan élelmiszerről van szó, ami a minőségét 3 hónapnál rövidebb ideig őrzi meg (pl. tejtermékek, pékáru, húsfélék, stb.), elegendő a nap és a hónap feltüntetése.

Ha 3 és 18 hónap közötti lejárattal rendelkezik egy élelmiszer, elegendő a hónap és az év feltüntetése

Ha az élelmiszer 18 hónapnál hosszabb ideig őrzi meg minőségét, elegendő az év feltüntetése.

*** kódolatlan forma: a nap, hónap, év, tehát a normál dátum, nem lehet pl. a gyártási hetet megadni.

 

Nem szükséges feltüntetni:

  • Friss gyümölcs és zöldség (krumpli is), hámozatlan, feldolgozatlan formában. (csírákra viszont kell!)
  • Nem szőlőből készült borokra, likőrborokra, szénsavas borokra, aromásított borokra (stb.)
  • Legalább 10 térfogatszázalék alkoholt tartalmaző italokra
  • cukrász- vagy sütőipari termékekre, amelyeket természetüknél fogva a gyártástól számított 24 órán belül elfogyasztanak
  • ecetre
  • étkezési sóra
  • cukorra (szilárd halmazállapotú)
  • édesipari termékek, olyan cukorfélék amik majdnem kizárólag színezéket és/vagy aromát tartalmaznak.
  • rágógumik és hasonló rágnivaló termékek
  • (stb.)

Jogszabályok

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/kapcsolodo-jogszabalyok

Fontos: nem vállalunk felelősséget a fenti értelmezésből eredő bármilyen jellegű kárért. Mindig a hatályos jogszabályokat vegye figyelembe!

 

lejart-elelmiszer-370x197 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE

(2011. október 25.)

a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről

I.MELLÉKLET

MINŐSÉGMEGŐRZÉSI, FOGYASZTHATÓSÁGI IDŐ ÉS A FAGYASZTÁS IDŐPONTJA

1.A minőségmegőrzési időt a következőképpen kell feltüntetni:

a)  A dátumot az alábbi szavaknak kell megelőznie:— „Minőségét megőrzi: …”, amennyiben a dátumban szerepel a nap megjelölése,

— „Minőségét megőrzi … végéig” más esetekben.

b)  Az a) pontban meghatározott szavakat a következőkkel kell kiegészíteni:

— maga a dátum, vagy

— utalás arra, hogy a dátum hol található a jelölésen.
Ha szükséges, ezeket az adatokat azon tárolási feltételek leírásának kell követnie, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a termék megőrizze minőségét a megadott időszakban.

c)  A dátum kódolatlan formában tartalmazza a napot, a hónapot és szükség szerint az évet, ebben a sorrendben.Mindazonáltal azon élelmiszerek esetében:

—  amelyek minőségüket három hónapnál rövidebb ideig őrzik meg, elegendő a nap és a hónap feltüntetése,

—  amelyek minőségüket három hónapnál több, de 18 hónapnál rövidebb ideig őrzik meg, elegendő a hónap és az év feltüntetése,

—  amelyek minőségüket 18 hónapnál hosszabb ideig őrzik meg, elegendő az év feltüntetése.

d)  Az egyéb típusú minőségmegőrzési időt előíró uniós rendelkezésekre is figyelemmel a minőségmegőrzési időfeltüntetése nem szükséges az alábbiak esetében:

—  friss gyümölcs és zöldség, beleértve a burgonyát, amelyet nem hámoztak meg, vágtak fel vagy kezeltek hasonló módon; ez az eltérés nem vonatkozik a csírázó magokra és a hasonló termékekre, például hüvelyes növények hajtásaira,

—  nem szőlőből, hanem más gyümölcsökből előállított bor, likőrbor, szénsavas bor, aromásított bor és hasonló termékek, továbbá a 2206 00 KN-kód alá sorolt és szőlőből vagy szőlőmustból előállított italok,

—  legalább 10 térfogatszázalék alkoholt tartalmazó italok,

—  cukrász- vagy sütőipari termékek, amelyeket természetüknél fogva a gyártásuktól számított 24 órán belül elfogyasztanak,

—  ecet,

—  étkezési só,

—  szilárd halmazállapotú cukor,

—  édesipari termékek, amelyek csaknem kizárólag aromaanyagokat és/vagy színezett cukorféléket tartalmaznak,

—  rágógumi és hasonló rágnivaló termékek.

2.A fogyaszthatósági időt a következőképpen kell feltüntetni:

a)  A dátumot a „Fogyasztható: …” szó előzi meg.

b)  Az a) pontban szereplő szót követi:

— maga a dátum, vagy

— utalás arra, hogy a dátum hol található a jelölésen. Ezen adatokat a tárolási feltételek leírásának kell követni.

c)  A dátum kódolatlan formában tartalmazza a napot, a hónapot és szükség szerint az évet, ebben a sorrendben.

d)  A fogyaszthatósági időt minden egyes előre csomagolt adagon fel kell tüntetni.

 

A III. melléklet 6. pontjában említett fagyasztási vagy első fagyasztási időpontot a következőképpen kell feltüntetni:

a)  A dátumot a „Fagyasztás időpontja: …” kifejezés előzi meg.

b)  Az a) pontban említett szót követi:— maga a dátum, vagy — utalás arra, hogy a dátum hol található a jelölésen.

c)  A dátum kódolatlan formában tartalmazza a napot, a hónapot és az évet, ebben a sorrendben.